Jdi na obsah Jdi na menu
 


MAGICKÉ KAMENY 2. ČÁST:

Jantar
Energie: projektivní
Planeta: Slunce
Element: oheň, Akaša
Božstvo: Velká Matka
Síly: štěstí, léčení, síla, ochrana, krása, láska
Magická/rituální tradice: Není to kámen, nýbrž zkamenělá pryskyřice jehličnatých stromů období
oligocénu. Často obsahuje kousky hmyzu či rostlin, které před milióny let spadly do lepkavé pryskyřice.
Protože je jantar zkamenělinou, spojuje se s časem, koloběhem života a dlouhověkostí. Je spojován s Akašou,
která je "pátým elementem", který ovládá a spoutává zemi, vzduch, oheň, vodu a v určitém slova smyslu je jejich
nejvyšším zdrojem. Akaša je také symbolem života a živých věcí.
Na některých současných sabatech kultu Wicca nosí ženy - obvykle velekněžky - náhrdelníky tvořené střídajícími
se korálky jantaru a gagátu. I když se používání těchto kamenů liší, říká se, že tyto dva kameny představují
Bohyni a Boha, ženský a mužský princip, projektivní a receptivní síly přírody. Výrazně zvyšují účinky magie.
Jantar třený o vlnu či hedvábí se elektricky nabíjí a jeho starořecký název byl elektron.
Všechny toto vlastnosti činí z jantaru jednu z nejrozšířenějších a nejvíce ceněných magických substancí všech dob
a míst na Zemi.
Magické užití: Jantar se používá téměř pro jakýkoliv magický účel, kouzlo nebo rituál.
Jantarové náhrdelníky chrání svého nositele. Je to mocný amulet proti negativní magii a je obzvláště účinný
při ochraně dětí.
Pokud máte pocit, že jste vystaveni silné negativní energii, zapalte bílou svíci, položte ji na zem a posaďte
se před ni s hrstí malých jantarových korálků, vytvořte z nich kolem sebe kruh. Seďte uvnitř kruhu, obnovujte
svou energii a uzavírejte se jakýmkoli vnějším vlivům.
Čarodějky, vědmy a šamani nosí jantarové korálky k posílení svých kouzel. Větší kus jantaru umístěný na oltáři
zvyšuje účinnost našich kouzel a magie.
Jantar se nosí k pozvednutí krásy a přitažlivosti, osamělým přitahuje přátele a podněcuje štěstí.
Je vysoce senzitivní a magnetický. Nosí se k přivábení lásky a k zvýšení prožitku člověka z příjemných aktivit,
včetně sexu. Malé kousky se přidávají do bylinných směsí přitahujících lásku, nebo se nosí poblíž srdce
k přivábení partnera.
Jantar je také důležitý z hlediska léčitelství. Nosí se jako obecný ochránce zdraví a ke zmírnění nebo vyléčení
nemoci. Nosí se k ochraně nebo úlevě před křečemi, hluchotou, šílenstvím, bolestí v krku, bolení v uších, bolestí
hlavy, zubů, astmatem, revmatismem, zažívacími potížemi a téměř všemi vnitřními onemocněními. Jantarová koule
držená v rukách snižuje horečku.
Nosí se ke zvýšení síly, pro obchodní úspěchy nebo k podněcování přívalu peněz vstříc mágovi. Hraje svou roli
také v kouzlech vábení, jako jsou rituály pro přivolání lásky, peněz, síly a úspěchu.
Špetka jantarového prášku přidaná do jakéhokoliv kadidla zvyšuje jeho účinnost.


Jaspis
Lidové názvy: Gug (asyrský), dešťonoš (indiánský)
Energie: různé (dle druhů jaspisu)
Planeta: různé (dle druhů jaspisu)
Element: různé (dle druhů jaspisu)
Síly: léčení, ochrana , zdraví, krása
Magická/rituální tradice: Indiáni jaspis využívali v obřadech pro vyvolání deště a také k věštění.
Egyptský král Nechepsus nosil zelený jaspis s rytinou draka obklopeného paprsky, pro posílení
zažívacího ústrojí.
Magické užití: Jaspis se vyskytuje v různých barvách, nejběžnější je červený, hnědý a zelený a v magii
se využívá od nejstarších dob.
Obecně se nosí pro podporu myšlení a k potlačení nebezpečných tužeb či rozmarů, které by mohly vést
k nebezpečným situacím. Chrání nás jak před fyzickými, tak i před nefyzickými riziky. Během porodu jej drží
rodičky, aby zmírnily bolesti během porodu, a aby kámen ochránil ji i dítě. Vybroušené šípové hroty se nosí
pro štěstí.
Každá barva jaspisu má svou magickou povahu a užití.

Červený jaspis
Energie: projektivní
Planeta: Mars
Element: oheň
Magické užití: Nosíval se během válek, kdy chránil svého nositele před otravou a snižoval horečky.
Jelikož je to vynikající ochranný kámen, využívá se hlavně v obranné magii. Odráží negativitu zpět k tomu
kdo jí vyslal. Užívá se také v léčitelství a během léčivých kouzel.
Nosí je mladé ženy, aby pozvedl jejich krásu a půvab.

Zelený jaspis
Energie: receptivní
Planeta: Venuše
Element: země
Magické užití: Je léčivým amuletem a talismanem zdraví. K podpoře uzdravování obklopíme zapálenou zelenou
svíci zeleným jaspisem. Tento rituál se také používá k zahnání nemocí. Zbavuje také nočních můr a podporuje
klidný spánek. Nosí se pro větší pochopení emocí a duševních stavů druhých.

Hnědý jaspis
Energie: receptivní
Planeta: Saturn
Element: země
Magické užití: Nosí se pro soustředění a uzemnění, zvláště po těžkém magickém rituálu, psychické
nebo duchovní práci. Nosit by jej měl nosit každý, kdo má skony žít s hlavou v oblacích až k bodu ohrožení
svého fyzického života.

Skvrnitý jaspis
Energie: projektivní
Planeta: Merkur
Element: země
Magické užití: Nosí se pro ochranu před utonutím. Pro tento účel, aby se zmocnil účinek, do něj vyryjeme
rovnoramenný kříž, který reprezentuje sílu čtyř elementů, síly základů a kontroly.


Kalcit
Lidové názvy: vápenec
Energie: různé (podle druhů kalcitu)
Planeta: různé (podle druhů kalcitu)
Element: různé (podle druhů kalcitu)
Síly: spiritualita, soustředění, klid, láska, léčení, pročištění, peníze, ochrana, energie
Magické užití: Má jedinečnou optickou vlastnost dvojlomu a proto se užívá v kouzlech ke "zdvojení síly"
obřadu. Pokládá se na oltář nebo se nosí během magického rituálu.

Čirý kalcit
Energie: receptivní
Planeta: Měsíc
Element: voda
Magické užití: Používáme jej v duchovních rituálech. Je ideálním ohniskem rozjímání během meditace.

Růžový kalcit
Energie: receptivní
Planeta: Venuše
Element: voda
Magické užití: Držený v ruce uklidňuje, koncentruje a uzemňuje. Používá se také v rituálech lásky.

Modrý kalcit
Energie: receptivní
Planeta: Venuše
Element: voda
Magické užití: Je léčivým kamenem. Pro uzdravení jej nosíme na sobě, nebo jej umístíme mezi dvě
hořící modré či fialové svíce. Používá se také během obřadů pročištění.

Zelený kalcit
Energie: receptivní
Planeta: Venuše
Element: země
Magické užití: Tento kámen přitahuje do domácnosti peníze a prosperitu, obzvláště je-li každé ráno
na chvíli obklopen hořícími zelenými svícemi.

Oranžový kalcit
Energie: projektivní
Planeta: Slunce
Element: oheň
Magické užití: Je ochranným kamenem. Pokud jej držíme v ruce, dodává tělu energii.


Kamenec
Energie: receptivní
Planeta: Saturn
Element: země
Síly: ochrana
Magické užití: Nosí se jako ochranný amulet před zlem. Umisťuje se do domu, aby jej ochránil před
všemi negativními jevy. Dětem se vkládá kousek kamence do čepice, aby je ochraňoval.


Karneol
Energie: projektivní
Planeta: Slunce
Element: oheň
Síly: ochrana, klid, výřečnost, léčení, odvaha, sexuální energie
Magické užití: Karneol je červenou odrůdou chalcedonu, nosíme jej, aby pohlcoval vztek, žárlivost,
závist a zášť. Podporuje klid a harmonii a rozptyluje deprese.
Řečníkovi, během jeho projevu, posiluje hlas, dodává sebedůvěru a uděluje výřečnost. Působí také proti
pochybám a negativním myšlenkám.
Nosíme jej jako štít, ochranný kámen proti všem, kteří nám chtějí číst naše myšlenky, proti energetickým
vampírům.
V léčení se užívá při kožních onemocněních, zastavuje krvácení z nosu, pomáhá při jakýchkoliv
krevních potížích a je všeobecným ochráncem zdraví.
Karneol posiluje astrální vidění a nosí se do postele, aby zabránil nočním můrám.
Posiluje také sexuální touhu a sexuální impulsy jako takové.


Katlinit
Lidové názvy: Inyan-ša (siouxský: Inyan, "kámnem", ša, "červený")
Energie: projektivní
Planeta: Mars, Slunce
Element: oheň
Přidružená bylina: Kinnickkinnick (červená vrbová kůra)
Magická/rituální tradice: Je to cihlově červený, kruhový kámen s přirozeně vzniklým otvorem.
Pro svou barvu je posvátný. Červená je barva krve, a tudíž i života.
Siouxská legenda praví, že obrovská povodeň zaplavila prérie. Několika lidem se podařilo uniknout výstupem
na horu, povodeň je však utopila. Kopec obklopený lidmi se zřítil, rozdrtil je a vytvořil krvavé jezírko.
Katlinity jsou zkamenělé zbytky tohoto jezírka a vyskytují se pouze na jediném místě na světě, v Minnesotě.
Katlinit se používal a stále používá k výrobě posvátných dýmek, z nichž se během rituálů kouří kinnickkinnick
(červená vrbová kůra).


Kočičí oko
Energie: projektivní
Planeta: Venuše
Element: země
Síly: bohatství, krása, hazard, ochrana, léčení
Magické užití: Kočičí oko je pojmenování několika různých kamenů, většinou křemene obsahujícího olivově
zelený azbest. Ve starověké Asii bylo kočičí oko odrůdou chryzoberylu.
Nosí se pro zvýšení půvabu a uchování mladosti. Jednoduchá TINKTURA KRÁSY: Do nádoby ze zeleného skla,
naplněné čerstvou pramenitou vodou, vložíme kočičí oko a necháme ji 3 až 6 hodin stát na Slunci. Potom kámen
vyjmeme a vodou si omýváme každý den tváře, dokud nám nedojde. Vyjmutý kámen nosíme u sebe.
Kočičí oko se také používá v kouzlech bohatství a přivolání peněz. Nejenže pomáhá přivolat nové peníze, ale
přivádí zpět i jmění, které jsme ztratili před tím, než jsme si tento kámen pořídili. :-)))
Kočičí oko zasazené do stříbra se může nosit pro zachování duševního zdraví, ochranu a štěstí. Rozptyluje deprese
a poskytuje nám pocit štěstí a spokojenosti.
PENĚŽNÍ KOUZLO KOČIČÍHO OKA: Vezmeme bankovku nejvyšší hodnoty, kterou máme a celou jí otřeme kočičím okem.
Potom bankovku omotáme okolo kamene a pevně ji přivážeme zelenou nití. Nosíme jí stále u sebe a neutratíme
ji do té doby, než začne kouzlo působit.


Korál
Energie: receptivní
Planeta: Venuše
Element: voda, Akaša
Božstvo: Isis, Venuše, Velká Matka
Přidružené kovy: stříbro, měď
Síly: léčení, regulace menstruace, ochrana, klid, moudrost, zemědělství
Magická/rituální tradice: Pokládá se na hroby, aby chránil zesnulé. Taky se pokládal přímo na tělo
zemřelého, aby zabránil "zlým duchům" vstoupit do něj.
Protože korál není ani kámen, ani rostlinný materiálem ale kosterní pozůstatek mořských tvorů, je jeho používání
v magii diskutabilní. Záleží jen na každém, jestli korál bude používat či nikoli. Je rozdíl, když najdeme kus
korálu vyplaveného na pláž, nebo jestli si koupíme korál v obchodě, kde je skoro jisté, že pochází ze sběru
živých korálů pro komerční účely...
Magické užití: Nosí se jako ochranný amulet, a to tak, aby jej každý viděl. Užívá se také proti
"oku zla, démonům, fúriím, sukubám, inkubům a fantasu". Chrání před nehodami, násilím, otravou, posedlostí
a neplodností. Vyhání nervozitu, strach, deprese, paniku a noční můry.
Darovaný dítěti zajistí jeho pevné zdraví. Vkládá se také do chrastítek k ochraně dětí.
V léčitelství se používá především červený korál k odstranění poruch trávení a všech bolestí trávícího ústrojí.
Také se používá při očních obtížích a k zastavení krvácení.
Přivolává domácí štěstí a používá se v kouzlech lásky.


Křišťál (křemenný krystal)
Lidové názvy: křemenný krystal, Čarodějnické zrcadlo, hvězdný kámen, duhovka, Zaztun (májsky)
Energie: projektivní, receptivní
Planeta: Slunce, Měsíc
Element: oheň, voda
Božstvo: Velká Matka
Přidružené kovy: stříbro, měď, zlato
Přidružené byliny: pelyněk černobýl, čekanka, šalvěj, tomkovice vonná
Síly: ochrana, léčení, síla
Magická/rituální tradice: Byl považován za ztuhlou vodu nebo led a používal se proto k vyvolání deště.
Současní vyznavači kultu Wicca nosí křišťál kombinovaný se stříbrem během úplňkových rituálů.
Protože je symbolem Bohyně, umisťuje se na oltář během lunárních rituálů. Symbolizuje ducha a intelekt.
Magické užití: Používá se především k věštění, nejznámější jsou křišťálové koule.
Je výborný pro výrobu kyvadel.
Nosí se pro pozvednutí mysli, umístění pod polštářem dodává v psychické impulsy v podobě snů - jazyka hluboké
vědomé mysli. Zajišťuje také klidný spánek.
V léčení se používá pro všeobecné zdraví. Tiší bolesti hlavy, zubů a snižuje horečku. Potíráním postižených
míst křišťálem přináší úlevu od bolesti.
V kouzlení se křišťálový krystal používá jako zesilovač. Při rituálech se nosí u sebe nebo pokládá na oltář.
Třináct krystalů (reprezentujících lunární rok) nebo dvacet jedna krystalů (třináct úplňků plus osm rituálních
událostí kultu Wicca) se používá k hmotné konstrukci magického kruhu, v němž se vykonávají wiccanské rituály
a magické obřady.
Pro rituály, meditaci či všeobecnou magii se krystaly rozestavují tak, aby hrot směřoval dovnitř.
Používají se pro obranu a ochranu. Krystaly rozmístěné do tvaru spirály slouží jako ohniskový bod při meditaci.

Marmorošské démanty
Energie: projektivní
Miniaturní, dvojitě zakončené křemenné krystaly. V magii jsou výbornou náhražkou diamantů.

Křišťál obsahující jehličky rutilu, sagenit
Energie: projektivní
Je kamenem energie. Jeho nošení nebo umístění na oltář během magických rituálů zvyšuje účinnost magie.

Křišťál obsahující turmalín
Energie: projektivní
Nosí se k podnícení astrální projekce.

Modrý křemen
Energie: receptivní
Je kamenem klidu a pokoje.

Růženín
Energie: receptivní
Používá se k povzbuzení lásky a "otevření srdeční čakry". Podporuje klid, radost a věrnost v navázaných
vztazích.

Záhněda
Energie: receptivní
Zlepšuje náladu a je to také uzemňovací kámen. Vstřebává deprese a jiné negativní emoce.

Zelený křemen, prasem
Energie: receptivní
Používá se v kouzlech prosperity, aby zlepšil finanční situaci nebo zajistil "poklidný život".


Kunzit, růžová odrůda spodumenu
Energie: receptivní
Planeta: Venuše, Pluto
Element: země
Síly: relaxace, klid, uzemnění
Magické užití: Používá se k relaxaci. Uvolňuje tlak, zklidňuje a uvolňuje svalstvo.
Uklidňuje, tiší vztek, nervozitu a strach. Je také kamenem soustředění a uzemnění, proto se nosí k "sestoupení
na Zem". Přitahuje lásku.


Láva
Energie: projektivní
Planeta: Mars
Element: oheň
Božstvo: Pele
Síly: ochrana
Magická/rituální tradice: Havajci používali lávové kameny ke stavbě heaiu (středisko náboženských
a magických aktivit). Heaiu měly různé funkce, některé byly středisky léčení, jiné byly zasvěcovány
božstvům, další byly doménou boha války Kukailimokua, slavného božského patrona Kamehameha.
Magické užití: Existují dva druhy lávy známé pod havajskými názvy: A´a, robustní, hrubá láva,
která se považuje za projektivní, či mužskou a Pahoe hoe, neboli hladká láva, která je receptivní,
či ženská. A´a je v magické ochraně nejmocnější, ale dobře fungují oba typy.
Kousek lávy položený na oltáři nebo nošený u sebe je považován za mocný ochranný amulet.
Pro ochranu domova, obklopte bílou svíci kruhem lávových kamenů a každý den nechte svíci patnáct minut hořet.
Pro ochranu během psychického útoku, se okoupeme ve slané vodě. Potom vezmeme devět nebo třináct kousků lávy
a sedneme si na zem tváří k východu. Kameny jednotlivě pokládáme pár desítek centimetrů od těla tak,
aby vytvořily uzavřený kruh. Začneme na východě a postupujeme ve směru hodinových ručiček. Vnímáme ochranné
vibrace lávy, jež odpuzuje a vědomě či nevědomě vrací negativitu svému původci.


Lazurit
Lidové názvy: lapis lazuli
Energie: receptivní
Planeta: Venuše
Element: voda
Božstvo: Isis, Venuše, Nut
Přidružený kov: zlato
Síly: léčení, radost, láska, věrnost, psychika, ochrana, odvaha
Magická/rituální tradice: V dávném Sumeru je úzce spjat s božstvy. Ten, kdo jej nosil, dokázal porazit
mocnou magickou sílu božstva, protože kámen obsahoval sílu stojící za vším božstvem.
Vyráběly se z něj také pečetě, které se používaly místo podpisu a měly ochranný efekt.
Magické užití: Využívá se v léčení, má uklidňující účinky. Prostým dotekem na tělo, zlepšuje mentální,
fyzickou, psychickou a emocionální kondici. Používá se ke zmírnění horeček a při krevních obtížích. Pokud jej
nosíme neustále u sebe, tak posiluje náš zrak.
Pokud jej držíme během rituálu v ruce, anebo jej rozložíme okolo modrých či purpurových svíček, pomáhá nám
soustředit energii k dobrému magickému výsledku.
Je výborným meditativním kamenem. Je také mocným amuletem věrnosti. Posiluje psychické vědomí a uvolňuje tlak
vědomé mysli na podvědomou mysl.


Lepidolit
Lidové názvy: kámen klidu, lithná slída
Energie: receptivní
Planeta: Jupiter, Neptun
Element: voda
Síly: klid, spiritualita, štěstí, ochrana, láska
Magické užití: Je to uklidňující kámen, vhodný zejména pro odstraňování stresů každodenní ho života.
Tiší vztek, hněv či jakékoli jiné negativní emoce. Zahání negativitu, když jeho ochranné vlastnosti nejsou
tak výrazné.
Je kamenem smíření. Kousky růžového turmalínu vrostlé do lepidolitu podporují lásku a zklidňují negativní emoce,
které často narušují lidské vztahy.


Malachit
Lidové názvy: Malaku (z řečtiny "sléz")
Energie: receptivní
Planeta: Venuše
Element: země
Přidružená bylina: sléz
Síly: síla, ochrana, láska, klid, obchodní úspěchy
Magická/rituální tradice: Nosí se k odhalení hrozícího nebezpečí. Legendy praví, že se kámen rozpadne
na kousky, aby svého nositele varoval před nastávajícím nebezpečím.
Magické užití: Má schopnost propůjčovat energii. Proto je velice používaný během magických obřadů.
Používá se v ochranné magii, chrání před negativní energií a fyzickým ohrožením, dále také v kouzlech lásky
k přivábení partnera.
Rozptyluje deprese a celkově uklidňuje nervovou soustavu. Kousek malachitu pod polštářem zajistí klidný, ničím
nerušený spánek.


Měsíční kámen, adulár
Energie: receptivní
Planeta: Měsíc
Element: voda
Božstvo: Diana, Seléné, Isis, všechny měsíční bohyně
Přidružený kámen: křišťál
Přidružený kov: stříbro
Síly: láska, věštění, spánek, vědomí, ochrana, mládí
Magická/rituální tradice: Je úzce spojen s Měsícem, a proto je magicky mocnější během přibývání Měsíce.
Magické užití: Je to kámen lásky. Přitahuje lásku a dokáže řešit problémy mezi milence.
Má také mírně ochranné účinky. Využívá se v zahradničení, aby zahrada lépe rodila, plody byly větší a lepší.
Užívá se v rituálech k obnovení nebo uchování mladistvého vzhledu. A často se využívá jako zdroj vnitřní síly
při hubnutí.


Mramor
Lidové názvy: Nicomar
Energie: receptivní
Planeta: Měsíc
Element: voda
Síly: ochrana, úspěch
Magické užití: Používá se v ochranných kouzlech. Oltář zhotovený z mramoru, celý nebo jen zčásti,
je ideálním střediskem ochranných kouzel. Mramor se nosí k zajištění osobního úspěchu.


Obsidián
Lidové názvy: sopečné sklo
Energie: projektivní
Planeta: Saturn
Element: oheň
Božstvo: Tezcatlipoca (aztécky "kouřící" nebo "zářící zrcadlo") Síly: ochrana, uzemnění, věštění, klid
Magická/rituální tradice: Používal se k výrobě věšteckých zrcadel.
Magické užití: Užívá se v ochranných rituálech, má velkou sílu. Používá se k věštění budoucnosti.
Pokud máte špatné zkušenosti s věštěním z křišťálové koule, zkuste kouli z obsidiánu. Černá barva kamene
totiž některým umožňuje snazší přístup k podvědomé mysli.


Olivín
Lidové názvy: chryzolit, chrysolithus, lumahai (havajsky)
Energie: receptivní
Planeta: Venuše
Element: země
Přidružený kov: zlato, magnetit
Síly: peníze, ochrana, láska, štěstí
Magické užití: Pokud chcete, aby jste "přivolaly" peníze, utvořte z olivínu kruh, do jehož středu
postavíte zapálenou zelenou svíci a vizualizujete ji. Představujete si, jak do vašeho života postupně vstupuje
větší množství peněz.
Používá se pro ochranné účely. Odráží negativitu zpět k jejímu majiteli, a proto je často používán jako amulet.
A stejně jako všechny zelené kameny se nosí při kouzlech pro přivábení štěstí.


Onyx, druh achátu
Energie: projektivní
Planeta: Mars, Saturn
Element: oheň
Božstvo: Mars
Přidružený kámen: diamant
Síly: ochrana, obranná magie, redukce sexuálních tužeb
Magická/rituální tradice: V dávných dobách se onyx považoval za projev v kameni uvězněného démona.
Tento démon se v noci probouzí a šíří teror a noční můry na všechny osoby v dosahu jeho vlivu.
Magické užití: Ve skutečnosti je to ochranný kámen. Používá se pro ochranu, stejně jako obranu před
negativitou vědomě řízenou proti vaší osobě. OBRANNÉ KOUZLO: Umístěte na svůj oltář čtvercové zrcadlo
a před něj postavte purpurovou svíčku, a to tak, aby se plamem v zrcadle odrážel. Nabijte devět kamenů onyxu
reflexivní, či obrannou, energií. Pak položte jeden kousek onyxu pět centimetrů od pravé strany svíčky
a zbylých osm kamenů do půlkruhu okolo svíčky, zprava doleva, dokud nebude svíčka směrem k vám způli obklopena
onyxem, avšak na straně zrcadla zůstane prázdná. Potom zapalte svíčku a představujte si, jak onyx shromažďuje
negativitu a vysílá ji k plameni svíčky a plamen tuto negativitu zaměřuje a vysílá do zrcadla. Zrcadlo
je branou k duchovní úrovni a negativní energie je skrze něj poslána zpět k tomu, kdo ji vyslal. A tímto
je rituál u konce a ochrana začíná působit.
Onyx se používá ke snižování sexuálních impulsů. Toto je ale docela nebezpečné. Sex je přirozenou součástí
života a jeho násilné potlačování může vést k různým onemocněním a dokonce i agresi a snížení respektu ke všem
formám života. Pokud je ovšem vaše sexuální touha nekontrolovatelná, pak ulehněte zcela oblečení na postel
a kousek onyxu si přidržte asi tři centimetry nad svými třísly. Dovolte jeho uklidňujícím vibracím na vás
působit, představujte si, jak po sexu toužíte stále méně a pamatujte, že kvalita - ne kvantita - je to, na čem
záleží. Toto provádějte každý den pár minut, ne však déle než jeden týden.
Mějte však na paměti i to, že sex je spojen s přežitím našeho druhu, takže "chrání" život. Nošení onyxu
nebo jeho využití v ochranných rituálech přenáší sexuální energii do kamene a odtud vytváří ochranu.


Opál
Energie: projektivní, receptivní
Planeta: všechny planety
Element: všechny elementy
Božstvo: Kupid
Přidružená bylina: vavřín
Síly: astrální projekce, psychika, krása, peníze, štěstí, síla
Magická/rituální tradice: Pro mnohé je kamenem neštěstí, zármutku a smůly. Avšak není to pravda. Samotný
kámen za naše neúspěchy nemůže. :-)
Magické užití: Opál obsahuje jak barvy, tak i schopnosti všech dalších kamenů. Proto může být
"naprogramován" nebo nabit prakticky každým typem energie a užit v kouzlech týkajících se veškerých magických
potřeb. Je ideálním k podpoře astrální projekce. Během ní se nosí jak k ochraně, tak k usnadnění celého procesu.
Používá se také k vyvolání minulých inkarnací. Podržte opál v rukách a upřeně jej sledujte. Soustřeďte
se na barvy uvnitř opálu tak dlouho, dokud nedojde ke kontaktu s psychickou myslí. Když to nastane, vydejte
se do své minulosti.
Mnohé ženy nosí opály pro odhalení a vyzdvižení své vnitřní krásy. (A stále platí, že: Na světě nejsou ošklivé
ženy. Každá žena je krásná tak, jak se sama cítí.)
K přitahování peněz se používají ohnivé opály.
Černé opály jsou ceněny jako kameny síly. Nosí se při rituálech určených ke zvýšení množství vyvolané a uvolněné
síly z těla během rituálu.
Pro své zářivé barvy a krásný vzhled je kamenem přinášejícím štěstí.


Pazourek
Lidové názvy: hromkámen, elfí střela, vílí střela, elfí šíp, zmijí kámen
Planeta: Mars
Element: oheň
Přidružený kov: stříbro
Síly: ochrana, léčení, věštění
Magická/rituální tradice: Je jedním z prvních předmětů obchodu. Využíval se k výrobě čepelí. Starodávné
pazourkové nože se používaly a stále používají jako ochranné amulety.
Magické užití: Nejvíce se využívá v ochranných rituálech nebo kouzlech. V Brazílii jej používají
při hledání zlata, vody, drahokamů a dalších podzemních pokladů.
V léčení je výborným prostředkem na bolest hlavy.


Pemza
Energie: projektivní
Planeta: Merkur
Element: oheň
Síly: usnadnění porodu, vyhánění, ochrana
Magické užití: Je to sopečný produkt, který je zvláštní svou strukturou. Na dotek lehká a drsná, ve vodě
plavoucí.
Dává se ženám během porodu do rukou, aby jim usnadnila porod a následně aby ochraňovala narozené dítě.
Používá se k vyhánění negativních emocí, zlozvyků či nemocí. KOUZLO VYHNÁNÍ: Kousek pemzy podržte ve své
projektivní ruce a myslete na problém, kterého se chcete zbavit. Vizualizujte svůj problém a vyšlete
ho potřebnou energií do pemzy. Představujte si jej například jako proudy hustého dýmu, který proniká do kamene.
Potom pemzu vezměte a hoďte do jakékoli vodní plochy. Po nárazu do vodní hladiny se do tohoto elementu uvolní
problém a jeho prvotní příčiny. Pemza plave na hladině a posiluje vaši schopnost "povznést se" nad jakékoli
negativní okolnosti. Když nemáte v okolí žádnou vodní plochu, pak postačí, když naplníte umyvadlo nebo kbelík
vodou a provedete rituál. Potom vodu a kámen vylijete na holou zem.
Pemza nabitá schopností pohlcovat negativitu je výborným ochranným talismanem.


Peridot, druh olivínu
Lidové názvy: chryzolit, peridoto
Energie: receptivní
Planeta: Venuše
Element: země
Přidružený kov: zlato
Síly: ochrana, zdraví, bohatství, spánek
Magické užití: Pro zvýšení svých magických schopností je často vsazován do zlata a tím se z něj stává
výborný, avšak drahý, ochranný amulet, který chrání před očarování, noční úzkostí, přeludy a před všeobecně
obávaným zlým okem (závistí nebo nevědomým psychickým útokem).
Používá se k všeobecnému léčení. Podporuje léčbu při kousnutí hmyzem a pomáhá pří onemocnění jater.
Uklidňuje nervovou soustavu, podporuje klidný spánek, rozptyluje negativní emoce a zmírňuje deprese.
Svou zelenou barvou je také předurčen k využití v kouzlech pro přivábení bohatství.
Má stejné magické vlastnosti jako olivín.


Perla
Lidové názvy: Margan (ze staré perštiny), Neamhnuid (gaelský)
Energie: receptivní
Planeta: Měsíc
Element: voda, Akaša
Božstva: Isis, Afrodíté, Freya, Venuše, Lakšmí, Diana, Neptun, Poseidon: všechna božstva oceánů, ačkoli
perla je konkrétněji orientovaná na bohyně, je spojená také s bohyněmi nebes
Přidružený kov: stříbro
Přidružený kámen: rubín
Síly: láska, peníze, ochrana, štěstí
Magická/rituální tradice: Perla je stejně jako jantar, gagát, fosilie, perleť a další jiné substance užívané
v magii, produktem živého organismu. Abychom perlu získali, musí být perlorodka zabita. Proto je výběr,
zda používat perlu v magii, jen a jen na Vás. Vaše intuice vám napoví, jestli ji můžete použít či nikoli.
Mysticky perly symbolizují Měsíc, vodu, centrum stvoření a vesmír.
V římské mytologii byly perly zasvěcené bohyni Isis. Nosily se pro naklonění její přízně.
V raném anglosaském náboženství se považovaly perly za ztuhlé slzy bohyně Freyi a i starosyrská Bohyně byla
nazývána Paní Perel.
Kdysi se věřilo, že perly jsou dešťové kapky spolknuté perlorodkami. V raném čínském náboženství padaly perly
z nebes, když draci bojovali mezi oblaky (tj. během bouří), což s teorií dešťových kapek souvisí.
V čínském myšlení jsou draci s perlami úzce spojeni.
Magické užití: Tím, že jsou perly úzce spjaty s Měsícem, je někteří užívají výhradně v noci.
Dlouhou dobu se užívaly v magii lásky. Ženy v Indii nosí perly jako magickou pojistku sťastného manželství.
Dále se perly používají na jednoduché peněžní kouzlo. K tomuto kouzlu budete potřebovat nějakou levnou
perlu, tu nejlevnější, kterou najdete. Když se s perlou sladíte a poděkujete perlorodce za její oběť, tak
perlu pevně podržte v ruce a myslete na peníze proudící do vašeho života. Vizualizujte, jak je moudře užíváte.
Peníze jsou energií a vyplýtvaná energie vás pak na oplátku bezvýznamně opouští. Pokračujte ve vizualizaci
a vhoďte perlu do říčky, či jakékoli proudící vody. Když se perla dotkne elementu, začne proces přeměňování
vaší potřeby peněz ve skutečnost.
V oblasti jižního Pacifiku nosí perly plavci a potápěči jako magickou ochranu před útokem žraloka.
Je také mocnou strážkyní domova před ohněm. Pro přivábení všeobecného úspěchu či štěstí je zapotřebí osázet
rubín perlami a nosit jej.
Perly se vyskytují v různých odstínech. Každá z barev má pochopitelně i specifická magická užití: všeobecně
se říká, že černé perly, stejně jako ty zabarvené modře, přinášejí svému nositeli štěstí (ovšem né už té malé
perlorodce). Růžové perly se nosí pro navození klidného, pohodlného života. Pro hinduisty přinášejí žluté
perly bohatství a červené perly podporují inteligenci.

Perleť
Energie: receptivní
Planeta: Měsíc, Neptun
Element: voda, Akaša
Přidružený kov: stříbro
Síly: ochrana, bohatství
Magická/rituální tradice: Perleť je třpytivý vnitřek různých mořských měkkýšů.
Využívá se po staletí při výrobě rituálních šperků. Lastury se také používaly k platbě, místo peněz
Protože je lastura produktem živého tvora, je spojena s pátým elementem, Akašou.
Pokud chcete perleť používat v magii, tak si ji nasbírejte sami na dně říček nebo moře. Perleť, která
je nabízena v obchodech, se získává zabitím zvířete a proto je riskantní užívat ji v magii.
Mysticky perleť souvisí s oceánem, hloubkou a pohybem.
Magické užití: Perleť se pokládá na novorozence, aby je chránila před riziky jejich nového života.
Také se hojně využívá v kouzlech bohatství, peněz a hojnosti. Nabijeme kousek perleti svou magickou
potřebou peněz, pak perleť potřete slanou vodou nebo olejem přitahujícím peníze, jako je pačuli nebo
cedrový olej. Vedle lastury položíme stříbrnou minci nebo jakékoli kousky stříbra. Perleť i stříbro pevně
ovineme bankovkou a zavážeme zeleným provázkem. Tento talisman pak polotíme na svůj oltář mezi dvě zelené
svíce. Necháme je plát deset až patnáct minut a po tuto dobu je stále vizualizujeme. Po skončení obřadu
nosíme tento talisman stále při sobě.

Rodochrozit
Energie: projektivní
Planeta: Mars
Element: oheň
Síly: energie, klid, láska
Magické užití: Tento krásný růžový kámen se nosí, aby nám propůjčoval mimořádnou energii v čase
extrémní fyzické aktivity. Uklidňuje také emoce a tělo, které zbavuje stresu. Pro zklidňující koupel
přidejte kousek rodochrozitu do vany nebo kámen noste při koupeli u sebe.
Rodochrozit se také nosívá, aby přitahoval lásku.

Rubín
Lidový název: karbunkl
Energie: projektivní
Element: oheň
Božstva: Buddha, Krišna (nezaměňovat s moderním centristikým uctíváním Krišny)
Síly: ochrana, bohatství, síla, radost, a také proti nočním můrám
Magická/rituální tradice: Tento krásný kámen byl v Číně považován za ideální obětní dar Buddhovi,
v Indii pak Krišnovi.
Sen o rubínech předznamenává úspěch v obchodě či finančních záležitostech. Má-li sen o rubínek zahradník,
naznačuje to dobrou sklizeň.
Rubín je jezdním z mnoha kamenů, o kterých se tvrdí, že když se k jejich majiteli blíží nebezpečí
či negativita, nebo když hrozí, že onemocní, tak ztmavnou.
Rubín se také používá k věštění, stejně jako většina průhledných kamenů.
Magické užití: Rubíny jsou skutečnými drahokamy. V magii třináctého století byly rubíny prohlášeny
za kameny zvyšující bohatství. Byly zvláště učinné, když na ně byly před použitím vyryty podobizny draka
nebo hada.
Ve starodávné Indii se tradovalo, že nošení rubínu zprostředkovává nezranitelnost, či ochranu před všemi
nepřáteli, zlými duchy, negativitou, pohromami, očarováním (magickou manipulací)a hladem.
Nošením rubínu vlastně posilujeme náš vlastní systém psychické obrany těla.
Rubín uložený v domě jej chrání před bouřemi a negativitou. Zvláště pak je jeho síla účinnější, když jsme
se předtím dotkli čtyř vnějších rohů domu. Když se rubínem podobně dotknete stromů nebo hranic zahrady,
magicky je ochráníte před zasažením bleskem a následky prudkých bouří.
Rubín ovládaný Marsem se nosí během magických rituálů pro zvýšení použitelné energie nebo se pokládá
na oltář vedle červené svíce, aby nám dodal energii, pokud se cítíme vysílení či vyčerpaní.
Šperky osazené rubíny se nosí pro zahnání smutku a potlačení negativního myšlení. Vzbuzují také radost,
posilují sílu vůle a sebedůvěru, a také rozptylují strach. Když je uložíme pod polštář, nebo je sebou
nosíme do postele, když jdeme spát, zajišťují nám klidný spánek, nerušený nočními můrami.

Safír
Lidový název: posvátný kámen, hvězdný safír: Astrae
Energie: receptivní
Planeta: Měsíc
Element: voda
Božstva: Apollón
Síly: psychika, láska, meditacce, klid, obranná magie, léčení, síla, peníze
Magická/rituální tradice: Řekové tento kámen nosili při konzultacích ve věštírnách,
jako byla například slavná věštírna v Delfách.
Magické užití: Safír nosíme pro podněcování třetího oka, abychom rozvinuli naše duševní
vědomí. Safír je také ochráncem lásky, to znamená, že podporuje věrnost a slaďuje pocity milenců.
Má uklidňující, tmavomodré zbarvení. Nosí se během meditace nebo pro rozvinutí moudrosti.
Nosíme-li jej, podporuje náš vnitřní klid.
Používá se také při uzdravování těla, především očí, které se jeho přítomností posilují.
Snižuje také horečky, a pokud je přitisknut k čelu, zastavuje krvácení z nosu.
Starobylé dílo Bartolomějovo praví: "Též čarodějky mají velice rády tento kámen, neboť věří,
že mohou na jeho podstatě učiniti jistých zázraků."
Nosí se a užívá v rituálech k posílení mágovy schopnosti vyzvednout a vyslat pryč sílu.
Safír nošený obecně ve špercích, se užívá v rituálech peněz a vábení bohatství.

Sarder
Energie: projektivní
Planeta: Mars
Element: oheň
Síly: láska, ochrana, odvaha, ulehčení porodu
Magické užití: Je to odrůda křemene a považuje se za magicky účinnější pro ženy
než pro muže.
Jelikož je ovládán Marsem a má načervenalou barvu, používá se také při ochranných rituálech
a maření negativních kouzel, a také pro dodání odvahy.
Kdysi se sarder dával ženám, aby ulehčil bezproblémový porod.

Sardonyx
Energie: projektivní
Planeta: Mars
Element: oheň
Božstvo: Mars
Přidružné kovy: stříbro, platina, zlato
Síly: ochrana, odvaha, manželské štěstí, výřečnost, klid, štěstí
Magické užití: Je to chalcedon vrstvený hnědým sarderem. Užívá se v ochranných rituálech
a nosí se pro dodání odvahy a nebojácnosti.
Používá se k podpoře vztahů mezi milenci či manželskými páry, ukončení rodinných sporů
a prosazení komunikace.
Pokud je nošen nebo uložen poblíž srdce, zbavuje depresí a sklíčenosti, vyvolává klid a radost.
Kdysi se do sardonyxu vyrývala hlava orla, ten pak byl vsazen do stříbra, platiny či zlata
a nosil se pro štěstí.

Selenit
Energie: receptivní
Planeta: Měsíc
Element: voda
Síly: smíření, energie
Magické užití: Tento kámen je pojmenovaný po Seléné, starověké měsíční bohyni
a vyměňují si ho milenci pro usmíření.
Nosí se také, aby dodal tělu energii.

Serpentin
Lidový název: hadec, hadí kámen, Za-tu-muš-gir (asyrský)
Energie: projektivní
Planeta: Saturn
Element: oheň
Síly: ochrana, laktace
Magické užití: Pečetě vyrobené z tohoto kamene se ve starověké Asýrii nosily u sebe,
aby bohové a bohyně sesílali dvojnásobná požehnání.
Okolo krku je nosí kojící ženy, aby reguloval jejich zásoby mléka.
Jeho hlavním užitím je ochrana před jedovatými tvory, jako jsou hadi, pavouci, včely, štíři
a další nepříjemní plazi a hmyz.

Síra
Lidový název: sulfur, sulphur
Energie: projektivní
Planeta: Slunce
Element: oheň
Síly: ochrana, léčení
Magická/rituální tradice: Je to žlutý minerál, který při hoření vydává mocný, důvěrně
známý zápach. Zbarvení a silný odér je příčinou toho, že jej lidé po staletí užívali v magii.
Během období vrcholu ceremoniální magie se síra často pálila pro zahnání "démonů" a "ďáblů".
To bylo spojeno s teorií, že pozitivní síly jsou přitahovány sladkými vůněmi, zatímco síly
negativní se hrozí nepříjemných pachů a prchají před nimi.
Později se síra pálila jako magický vykuřovací prostředek, aby chránila zvířata a obydlí
před "očarováním", či magickým zotročením.
Magické užití: Síra se až donedávna předepisovala na nachlazení, revmatismus a tělesnou
bolest. Obvykle se ukládala do malého červeného váčku a nosila okolo krku.
Kousky síry se také pokládají na oltář během ochranných rituálů nebo uchovávají doma jako
všeobecný domácí "strážce".

Slída
Energie: projektivní
Planeta: Merkur
Element: vzduch
Síly: ochrana, věštění
Magické užití: Slída je běžným kamenem. Je to obecné označení minerálů s papírově tenkými
plátky krystalů.
Vezměte kousek slídy velký alespoň dva a půl centimetru čtverečného a představujte si, jak máte
naprostou kontrolu nad svými psychickými silami a drže kámen v plném měsíčním světle. Zachyťte
záři na třpytivém povrchu slídy. Jemně kamenem pohybujte ve svých rukách a dovolte mu,
aby jeho mihotavé světlo uspalo vaši vědomou mysl. Rozšiřte své psychické vědomí a určete
budoucí události. Slída se nosí také pro všeobecnou ochranu.